Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của Vincare này (“Chính sách quyền riêng tư”) mô tả các chính sách và quy trình của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng Nền tảng Vincare.

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho các hoạt động của Vincare.net (gọi chung là “Vincare”, “chúng tôi”). Vincare là bên kiểm soát dữ liệu thông tin cá nhân của bạn và chịu trách nhiệm cung cấp cho bạn Chính sách bảo mật này.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin trực tiếp từ bạn, từ các bên thứ ba và tự động thông qua việc bạn sử dụng Nền tảng Vincare.

 • Dữ liệu tài khoản và hồ sơ. Khi bạn tạo một tài khoản và hồ sơ trên Nền tảng Vincare, chúng tôi sẽ thu thập tên, địa chỉ email và các thông tin khác mà bạn cung cấp, chẳng hạn như các chủ đề mà bạn biết hoặc thấy thú vị. Bạn có thể chọn thêm ảnh, quốc gia cư trú, nơi làm việc, quá trình học vấn và bất kỳ thông tin nào khác vào hồ sơ công khai của mình. Sau khi bạn tạo hồ sơ, những người khác sẽ có thể xem một số thông tin nhất định về hoạt động của bạn trên Nền tảng Vincare, chẳng hạn như câu hỏi và câu trả lời bạn đăng, những người theo dõi bạn và những người bạn theo dõi, chủ đề bạn quan tâm và thông tin đăng nhập của bạn.
 • Nội dung của bạn. Chúng tôi thu thập thông tin và nội dung mà bạn đăng lên Nền tảng Vincare, bao gồm câu hỏi, câu trả lời, nhận xét, ảnh và lịch sử chỉnh sửa nội dung của bạn. Trừ khi bạn đã đăng một số nội dung ẩn danh, nội dung, ngày tháng và thời gian của bạn và tất cả các nhận xét liên quan đều có thể xem công khai trên Nền tảng Vincare. Nội dung của bạn có thể được lập chỉ mục bởi các công cụ tìm kiếm và được xuất bản lại ở nơi khác trên Internet theo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.
 • Truyền thông. Chúng tôi lưu giữ hồ sơ khi bạn liên lạc với chúng tôi qua email, thông qua Nền tảng Vincare hoặc cách khác. Nền tảng Vincare cũng cung cấp tính năng “Tin nhắn” cho phép bạn gửi tin nhắn trực tiếp thông qua Nền tảng Vincare tới những người dùng khác. Chúng tôi lưu trữ các thông tin liên lạc này và thông tin liên quan đến các tin nhắn này, chẳng hạn như ngày liên lạc và người gửi thông tin đó.
 • Đăng nhập ứng dụng của bên thứ ba. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Vincare của mình bằng các ứng dụng của bên thứ ba (ví dụ: Facebook, Google và Apple). Khi bạn đăng nhập bằng phương pháp này, chúng tôi sẽ thu thập tên và địa chỉ email của bạn được liên kết với ứng dụng bên thứ ba đó cho mục đích xác thực và xác minh danh tính. Bạn cũng có thể chọn nhập danh bạ của mình vào tài khoản Vincare để kết nối với bạn bè trên Nền tảng Vincare.
 • Cookie và các công nghệ tương tự. Chúng tôi và các nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi sử dụng cookie, tệp nhật ký, thẻ pixel, đối tượng lưu trữ cục bộ và các công nghệ tương tự khác để tự động thu thập thông tin về các hoạt động của bạn, chẳng hạn như tìm kiếm, lượt xem trang, ngày và giờ bạn truy cập và các thông tin khác về việc bạn sử dụng Nền tảng Vincare. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về trình duyệt web hoặc thiết bị di động của bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Nền tảng Vincare, chẳng hạn như loại trình duyệt, loại máy tính hoặc thiết bị di động, ngôn ngữ trình duyệt, địa chỉ IP, nhà cung cấp dịch vụ di động, số nhận dạng thiết bị duy nhất, yêu cầu và giới thiệu URL. Chúng tôi cũng nhận được thông tin khi bạn xem nội dung trên hoặc tương tác với Nền tảng Vincare, ngay cả khi bạn chưa tạo tài khoản.
 • Dữ liệu tương tác với nền tảng. Chúng tôi thu thập thông tin duyệt và tham gia nền tảng, chẳng hạn như địa chỉ IP, dấu ngày và giờ, tác nhân người dùng, ID cookie Vincare, URL đã truy cập, số nhận dạng quảng cáo duy nhất (bao gồm số nhận dạng quảng cáo trên thiết bị di động) hoặc số nhận dạng nội dung (nếu có), múi giờ và thông tin khác về hoạt động của bạn trên Nền tảng Vincare. Chúng tôi cũng thu thập thông tin này từ các trang web và dịch vụ của bên thứ ba đã nhúng các pixel Vincare (“Pixels”), tiện ích con, trình cắm, nút hoặc các công nghệ liên quan của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể nhận được các loại thông tin này về bạn từ các bên thứ ba, chẳng hạn như các đối tác của chúng tôi (bao gồm cả đối tác quảng cáo) hoặc các chi nhánh của Vincare.
 • Dữ liệu từ các nhà quảng cáo. Các nhà quảng cáo bên thứ ba sử dụng Dịch vụ quảng cáo của chúng tôi cũng có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin về bạn như một phần trong chiến dịch quảng cáo của họ (ví dụ: địa chỉ email) để tạo đối tượng tùy chỉnh nhằm cá nhân hóa chiến dịch quảng cáo của họ hoặc để đo lường hiệu quả của quảng cáo. Để tìm hiểu thêm, bao gồm cả cách chọn không tham gia một số Dịch vụ quảng cáo nhất định

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn và cơ sở pháp lý để xử lý

Chúng tôi xử lý thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích sau đây và theo cơ sở pháp lý sau đây. Bạn có thể từ chối gửi thông tin cá nhân thông qua Nền tảng Vincare, trong trường hợp đó, chúng tôi không thể cung cấp một số dịch vụ nhất định cho bạn.

 • Cung cấp Dịch vụ của chúng tôi. Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trên Nền tảng Vincare và cung cấp Nền tảng Vincare cho công chúng, liên lạc với bạn về việc bạn sử dụng Nền tảng Vincare, trả lời các câu hỏi của bạn, cung cấp cách khắc phục sự cố và cho các mục đích dịch vụ khách hàng khác. Điều này là để chúng tôi có thể tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi với bạn.
 • Cá nhân hóa. Để điều chỉnh nội dung và thông tin mà chúng tôi hoặc nhà xuất bản nội dung hoặc nhà quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi có thể gửi hoặc hiển thị cho bạn trong Nền tảng Vincare. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để đề xuất những người theo dõi và nội dung, để giúp những người khác tìm thấy hồ sơ của bạn, để cung cấp tùy chỉnh vị trí cũng như trợ giúp và hướng dẫn được cá nhân hóa, đồng thời để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn khi sử dụng Nền tảng Vincare. Lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi là cung cấp cho bạn trải nghiệm tùy chỉnh.
 • Quảng cáo. Để hiển thị quảng cáo dựa trên sở thích cho bạn trong Nền tảng Vincare, để cải thiện hệ thống quảng cáo và đo lường của chúng tôi để chúng tôi có thể hiển thị cho bạn các quảng cáo có liên quan cũng như để đo lường hiệu quả và phạm vi tiếp cận của quảng cáo và dịch vụ. Việc cung cấp quảng cáo là vì lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi. Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi tham gia vào quá trình xử lý này.
 • Tiếp thị và Khuyến mãi. Đối với các mục đích tiếp thị và quảng cáo, chẳng hạn như để gửi cho bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt, khuyến mãi hoặc để liên hệ với bạn về các sản phẩm hoặc thông tin mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm, bao gồm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba. Lợi ích chính đáng của chúng tôi là cung cấp các thông điệp quảng cáo và tiếp thị phù hợp và thú vị hơn. Nếu có thể, chúng tôi có được sự đồng ý của bạn trước khi gửi các thông tin tiếp thị như vậy và bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
 • Kích hoạt Truyền thông. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các thông tin liên lạc mà bạn gửi cho chúng tôi hoặc cho những người dùng khác trên Nền tảng Vincare. Chúng tôi xử lý thông tin về những người mà bạn đã liên lạc để hiểu rõ hơn về việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Quá trình xử lý này là cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi đối với bạn.
 • Phân tích. Để thu thập các phân tích và số liệu để hiểu rõ hơn cách người dùng sử dụng Nền tảng Vincare. Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu phân tích để đánh giá và cải thiện Nền tảng Vincare, bao gồm Dịch vụ quảng cáo và cá nhân hóa, đồng thời để phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới. Lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi là đưa ra các quyết định sáng suốt về phát triển sản phẩm.
 • Tuân thủ pháp luật. Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, như một phần trong hoạt động kinh doanh chung của chúng tôi và cho các mục đích quản trị kinh doanh khác. Quá trình xử lý này là cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và phục vụ lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi trong việc tuân thủ luật pháp mà chúng tôi phải tuân theo.
 • Ngăn chặn gian lận và lạm dụng. Để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, gian lận đáng ngờ, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn của bất kỳ người nào hoặc vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi hoặc Chính sách quyền riêng tư này. Quá trình xử lý này là cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và phục vụ lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc ngăn chặn việc lạm dụng nền tảng Vincare, bao gồm thông qua các hoạt động bất hợp pháp và gian lận.

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn như được nêu bên dưới và khi người dùng yêu cầu chúng tôi làm như vậy hoặc được đồng ý:

Các nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sử dụng thông tin này để thực hiện các dịch vụ cho chúng tôi, chẳng hạn như bộ xử lý thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, kiểm toán viên, cố vấn, nhà tư vấn, nhà cung cấp dịch vụ khách hàng cũng như nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ chúng tôi cung cấp Quảng cáo Dịch vụ.

Đại lý Vincare. Thông tin được thu thập về bạn có thể được truy cập hoặc chia sẻ với các chi nhánh của Vincare, Inc., những công ty sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn tuân theo Chính sách quyền riêng tư này.

Chuyển nhượng kinh doanh. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chuyển giao thông tin của bạn như một phần của bất kỳ hoạt động sáp nhập, bán và chuyển nhượng tài sản nào của chúng tôi, mua lại hoặc tái cấu trúc tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi, phá sản hoặc sự kiện tương tự.

Bảo vệ Quyền và Khi Pháp luật Yêu cầu. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin khi luật pháp yêu cầu chúng tôi làm như vậy, khi chúng tôi tin rằng cần phải phản hồi các khiếu nại chống lại chúng tôi hoặc, tuân thủ quy trình pháp lý (ví dụ: trát đòi hầu tòa hoặc lệnh), thực thi hoặc quản lý các thỏa thuận và điều khoản của chúng tôi, vì hành vi gian lận phòng ngừa, đánh giá rủi ro, điều tra và bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Vincare, người dùng của nó hoặc những người khác.

Nội dung và thông tin công khai của bạn. Nội dung của bạn, bao gồm tên, ảnh hồ sơ, thông tin hồ sơ và một số thông tin hoạt động liên quan có sẵn cho những người dùng khác của Nền tảng Vincare và cũng có thể được xem công khai bởi những người không phải là người dùng. Chế độ xem công khai bao gồm tính khả dụng đối với khách truy cập chưa đăng ký và người dùng có thể chia sẻ nội dung của bạn trên các trang web khác. Ngoài ra, nội dung của bạn có thể được lập chỉ mục bởi các công cụ tìm kiếm. Xem phần bên dưới về Lựa chọn và Cài đặt của bạn để biết thông tin về cách kiểm soát thông tin nào được người khác chia sẻ hoặc xem.

Thông tin tham gia nền tảng. Chúng tôi chia sẻ với các nhà quảng cáo và nhà xuất bản số liệu thống kê tổng hợp, số liệu và báo cáo về hiệu suất quảng cáo của họ trong Nền tảng Vincare. Dữ liệu tổng hợp này có thể bao gồm số lượt xem của người dùng duy nhất, nhân khẩu học về những người dùng đã xem quảng cáo hoặc nội dung của họ và tỷ lệ chuyển đổi. Một số tính năng cho phép bạn chia sẻ thông tin cá nhân của mình với các nhà quảng cáo trên nền tảng của chúng tôi nếu bạn chọn làm như vậy.

Nghiên cứu. Chúng tôi chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc ẩn danh với các bên thứ ba để nghiên cứu thị trường, báo cáo và phân tích. Thông tin chúng tôi chia sẻ trong bối cảnh này không thể được sử dụng để xác định người dùng cá nhân.

Tín hiệu không theo dõi. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thay đổi hành vi của hệ thống trong Nền tảng Vincare để đáp ứng các yêu cầu của trình duyệt không được theo dõi. Tuy nhiên, bạn có thể vô hiệu hóa một số theo dõi nhất định của bên thứ ba như đã thảo luận trong

Cách chúng tôi bảo mật và lưu trữ thông tin của bạn

Bảo vệ. Vincare duy trì các biện pháp bảo vệ kỹ thuật, hành chính và vật lý phù hợp để bảo vệ thông tin chúng tôi thu thập khỏi việc truy cập, sử dụng, tiết lộ, phá hủy và thay đổi trái phép.

Giữ lại. Chúng tôi giữ thông tin cá nhân của bạn miễn là chúng tôi có mối quan hệ với bạn. Khi mối quan hệ của chúng tôi với bạn chấm dứt, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian cho phép chúng tôi duy trì hồ sơ kinh doanh cho mục đích kiểm toán, tuân thủ các yêu cầu lưu giữ hồ sơ theo luật và bảo vệ hoặc đưa ra bất kỳ thông tin hiện có hoặc tiềm ẩn nào. Yêu cầu pháp lý.

Cách chúng tôi chuyển thông tin của bạn

Vincare có trụ sở chính tại Việt Nam. Do đó, chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn đến hoặc truy cập thông tin đó ở các khu vực pháp lý có thể không cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu tương đương như khu vực pháp lý tại nhà của bạn. Chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn nhận được mức độ bảo vệ phù hợp trong các khu vực tài phán mà chúng tôi xử lý thông tin đó. Khi chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của bạn ra bên ngoài, chúng tôi dựa vào các cơ chế chuyển giao. Để biết thêm thông tin về các cơ chế chuyển nhượng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết bên dưới.

Quyền riêng tư của bạn

Tùy thuộc vào nơi bạn sinh sống và luật pháp địa phương, bạn có thể có một số quyền nhất định đối với thông tin cá nhân của mình. Chúng có thể bao gồm các quyền đối với:

 • Truy cập thông tin cá nhân của bạn
 • Chỉnh sửa thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn
 • Xóa thông tin cá nhân của bạn
 • Hạn chế việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn
 • Phản đối việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn
 • tính di động của dữ liệu
 • Rút lại sự đồng ý mà bạn đã đưa ra bất cứ lúc nào
 • Nộp đơn khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn

Nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected]. Bạn sẽ cần quyền truy cập vào tài khoản email được liên kết với tài khoản Vincare của mình để xác minh danh tính của bạn và hoàn tất quy trình này. Bạn có thể cập nhật thông tin tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng cách điều chỉnh cài đặt trong tài khoản Vincare của mình.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thực tiễn của chúng tôi hoặc Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại địa chỉ email:

[email protected]

Cập nhật chính sách bảo mật

Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này để phản ánh những thay đổi trong thực tiễn quyền riêng tư của chúng tôi hoặc luật bảo vệ dữ liệu có liên quan. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào và sẽ sửa đổi ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu Chính sách quyền riêng tư này.

Cập nhật cuối: 4/2/2023