Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 52
Lam Thanh

Tại Sao Anh Rời Eu ?

Câu trả lời hay
52

Anh Quốc đã quyết định rời Liên minh Châu Âu (EU) vào năm 2016 sau khi người dân của nước này tham gia bầu cử để quyết định về việc có nên giữ nguyên tham gia EU hay không. Cuộc bầu cử, được gọi là “Brexit”, đã kết thúc với kết quả người dân Anh Quốc đồng ý rời EU với tỷ lệ 52% đối với 48% người dân không đồng ý.

Nhiều người cho rằng các lý do chính đối với quyết định rời EU của Anh Quốc bao gồm việc mất đi sự tự do kiểm soát lãnh thổ của Anh Quốc, việc phải chấp nhận quy định của EU về các vấn đề như di trú và lao động và việc phải trả khoản phí lớn cho việc tham gia EU. Tuy nhiên, có nhiều người cũng cho rằng việc rời EU sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Anh Quốc trong các lĩnh vực như kinh tế và đối ngoại. Hiện tại, Anh Quốc đang trong quá trình rời khỏi EU và sẽ hoàn tất việc này vào cuối năm 2021.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer