Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 247
Nguyễn Văn Lít Nguyễn Văn Lít

Vì Sao Chú Cuội ở Trên Cung Trăng ?

Câu trả lời hay
247

Chú Cuội đã được phát hiện bởi cây thuốc quý. Cây này đã giúp Cuội lên đến trên cung trăng, mở ra một thế giới mới cho Cuội. Chú Cuội có thể tự do bay lượn trên bầu trời và hiểu được những điều tuyệt vời mà cả thế giới luôn muốn cho cậu. Cây thuốc quý đã giúp Cuội phát hiện những khoảnh khắc ý nghĩa và bí mật trong cuộc sống.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer

1 Câu trả lời

  1. Chú cuội trên cung trăng chỉ là chuyện cổ tích, nó không có thật. Trên thực tế mặt trăng không có chú cuội. Đây chỉ là câu chuyện đánh lừa trẻ con trong ngày tết thiếu nhi thôi