Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

Thỏa thuận sử dụng

Vincare là nơi trao quyền cho mọi người chia sẻ và phát triển kiến ​​thức của thế giới. Nội dung về thỏa thuận sử dụng sau sẽ giúp người dùng trên Vincare an toàn.

Đối với các câu hỏi khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]

Không có hoạt động độc hại hoặc bất hợp pháp trên website

Người dùng cam kết không đóng góp vi-rút, phần mềm độc hại và các chương trình độc hại khác hoặc tham gia vào hoạt động gây hại hoặc cản trở hoạt động của Vincare. Ngoài ra không tìm cách phá vỡ các biện pháp bảo mật hoặc xác thực. Không sử dụng Vincare để tham gia vào hoạt động bất hợp pháp trong mọi hình thức. 

Cho chúng tôi biết vấn đề 

Nếu bạn thấy điều gì đó trên Vincare mà bạn cho là vi phạm nguyên tắc hoặc chính sách của chúng tôi, hoặc xuất hiện lỗi website, lỗi hệ thống,…vui lòng báo cáo điều đó cho chúng tôi trực tiếp qua mail: [email protected]. Đội ngũ quản lý sẽ cố gắng xử lý vấn đề nhanh nhất có thể.

Người dùng phải chấp nhận nếu vi phạm các Thỏa thuận sử dụng hoặc Quy định chung có thể dẫn đến việc xóa nội dung hoặc hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của người dùng vào Vincare.

Quyền thực thi quyết định

Vincare có thẩm quyền duy nhất và quyết định cuối cùng về việc liệu nội dung hoặc hành vi có vi phạm các chính sách này hay không. Chúng tôi có thể thực thi các chính sách này theo nhiều cách khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cảnh báo bằng văn bản, xóa nội dung, thêm thẻ cảnh báo vào nội dung hoặc giới hạn hoặc chấm dứt quyền truy cập của người dùng vào Vincare.

Cập nhật

Chúng tôi cũng có thể thay đổi các chính sách này theo thời gian bằng cách đăng phiên bản cập nhật của các chính sách này.

Cập nhật mới nhất: 3/2/2023