Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Trương Văn Chương

Podcast Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Podcast đang trở nên ngày càng phổ biến và phổ biến hơn trong thế giới của nội dung trực tuyến. Họ cung cấp những chương trình âm thanh và các lời giải thích cho người dùng trên khắp thế giới. Podcast có thể dễ dàng tải về và nghe trên các thiết bị như máy tính, điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng và nhiều thiết bị khác. Người dùng có thể tạo ra và tự chọn các chương trình âm thanh để nghe trên máy tính của họ. Podcast cũng đã trở thành một công cụ quảng cáo và tiếp thị hữu hiệu cho những công ty và doanh nghiệp.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer