Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Ung Thái Nguyên

Acp Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

ACP là từ viết tắt của từ “Accept” được giới trẻ sử dụng rộng rãi trong bối cảnh bùng nổ của mạng xã hội. Tức là đồng ý với ý kiến của người khác, và thể hiện sự đồng tình với những thông tin, bài viết, hoặc những điều khác nào đó. ACP không chỉ giúp để lời cảm ơn được gửi đến những người khác nhưng còn giúp người dùng có thể thể hiện sự quan tâm của mình với một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer