Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 13
Võ Trường Tỉnh

14 2 Là Ngày Gì Ai Tặng Quà Cho Ai ?

Câu trả lời hay
13

Valentine trắng là một ngày lễ đặc biệt của Nhật Bản. Ngày này thường được diễn ra vào ngày 14 tháng 3, một tháng sau khi đến Valentine đỏ. Trong văn hóa Nhật, ngày Valentine trắng thường được dành cho các bạn trai để họ có thể tặng quà cho người mình yêu. Vào ngày Valentine trắng, những bức thư tình yêu, hoa hồng, và các quà biểu lộ tình yêu sẽ được trao giữa các cặp tình nhân. Valentine trắng cũng cung cấp một cơ hội để cặp đôi có thể trải nghiệm các dịch vụ vui chơi, ăn uống và thực hiện những nhiệm vụ thú vị nhằm tăng cường sự thành thật và trung thành giữa cặp đôi.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer