Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 2
Phạm Vĩnh Phúc

Block Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Gần đây, những sản phẩm mỹ nghệ được làm từ đá, gỗ, và các loại vật liệu khác đã trở thành phong cách làm đồ trang trí thông dụng. Những sản phẩm này bao gồm các khối, tảng, súc và các cái thớt, đon kê, tấm gỗ kê để chặt đầu (người bị tử hình). Các khối này còn được sử dụng để làm các khối mỹ nghệ như khối hoạt hình, khối hoa hồng… Các khối này cũng được sử dụng để tạo ra các khuôn, đầu giả (để trưng bày mũ, tóc giả…) và các khuôn nhà. Chúng tôi cũng có thể tìm thấy những mẫu mỹ nghệ được làm bằng đá, gỗ và các loại vật liệu khác trên các trang web bán hàng trực tuyến. Việc sử dụng đá, gỗ và các vật liệu khác để làm mỹ nghệ đã tạo nên những sản phẩm đẹp mắt và có giá trị cao.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer