Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Quỳnh Trần

520 Nghĩa Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Số 520 là một biểu tượng thể hiện tình yêu trong ngôn ngữ mới của trẻ thơ. 520 là số nghĩa là “Anh yêu em”. Nó không chỉ biểu lộ tình yêu, mà còn nhắc nhở cặp đôi về những gì họ đã từng cùng nhau trải qua. 520 cho thấy rằng tình yêu của bạn là một trải nghiệm đặc biệt, đặc biệt và là nguồn của hạnh phúc cho bạn. Nó còn là một cách biểu lộ sự ủng hộ và chia sẻ của hai bên. Tổng cộng, số 520 nghĩa là tình yêu, tôn trọng và hứa hẹn những điều tốt đẹp trong mối quan hệ.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer