Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 17
Bùi Khánh Việt

Bọc Keratin Là Gì ?

Câu trả lời hay
17

Bọc keratin là một loại xử lý tóc mà có thể được sử dụng để cung cấp keratin bù đắp cho tóc bị mất đi. Thực chất, bọc keratin là một loại keratin treatment, được sử dụng để bổ sung keratin vào tóc của bạn. Bọc keratin có thể giúp tóc của bạn trở nên thẳng hơn, bền và đẹp hơn. Nó cũng có thể giúp bạn tạo lại hình dáng của tóc và kéo dài thời gian giữa các lần tạo dáng. Bạn sẽ thấy rằng tóc của bạn sẽ trông mượt, sáng bóng và bền hơn khi thực hiện bọc keratin.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer