Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 12
Đặng Hà Lê

Giày Hàng Rep Là Gì ?

Câu trả lời hay
12

Hàng rep là một cách để cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm giống như hàng chính gốc, nhưng với giá thành rẻ hơn. Đây là một sản phẩm được sao chép từ hàng thật của nhà sản xuất chính gốc nhưng với độ tinh xảo và chất lượng cực cao. Những sản phẩm này được tạo ra với mong muốn giúp người tiêu dùng có được sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý hơn.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer