Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Do Thi Thanh Huong

Nhuộm Phục Hồi Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Nhuộm phục hồi là một loại nhuộm tóc đặc biệt được thiết kế để phục hồi sức khỏe của tóc. Nhuộm phục hồi tóc sử dụng các loại thuốc nhuộm có màu tự nhiên, chứa nhiều thành phần dưỡng chất tốt cho tóc. Các thành phần này giúp làm mềm và phục hồi tóc bị hư tổn, hạn chế tình trạng hói đầu, giúp tóc mịn màng hơn, bóng bẩy hơn và cho tóc màu sắc tự nhiên. Nhuộm phục hồi tóc cũng có thể giúp tăng độ dày của tóc, giúp tóc dễ dàng hơn trong việc đẹp và dễ dàng kiểm soát.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer