Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
ĐỔ VĂN THÁI

Myra Trần Là Ai ?

Câu trả lời hay
1

Trần Minh Như (Myra Trần) sinh năm 1999 tại An Giang. Từ nhỏ, cô đã sống xa ba mẹ và lớn lên trong vòng tay của bà ngoại. Tình yêu âm nhạc trong cô bắt đầu bộc lộ khi cô còn rất nhỏ. Từ khi cô vừa học cách đánh đàn đến khi cô lên sân khấu, Myra Trần đã luôn là một trong những cầu thủ âm nhạc tài năng nhất. Cô đã tham gia rất nhiều chương trình âm nhạc, trong đó có cả các chương trình quốc tế. Cô đã đạt nhiều thành tựu, bao gồm cả giải thưởng âm nhạc quốc tế. Điều này chứng tỏ năng lực và tài năng của cô trong lĩnh vực âm nhạc. Myra Trần là một ví dụ hoàn hảo cho những người trẻ Việt Nam.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer