Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Thị Hoanh

Uranus Là Sao Gì ?

Câu trả lời hay
1

Sao Thiên Vương là một hành tinh tuyệt vời trong hệ mặt trời của chúng ta. Nó là hành tinh thứ bảy tính từ Mặt Trời và là hành tinh có bán kính lớn thứ ba trong hệ Mặt Trời. Nó có khối lượng là 8,683 tỷ lượng Anh tức là 1/14 khối lượng của Trái đất. Sao Thiên Vương có một màu xám và có một quỹ đạo nổi tiếng của nó là 82 năm. Điều này cũng là lý do tại sao nó có tên là Thiên Vương – là do nó chạy quỹ đạo lâu nhất. Ngoài ra, Sao Thiên Vương còn có rất nhiều vật thể con bao gồm 27 vệ tinh, các đối tượng động vật, các vệ tinh lớn và các đối tượng gốc sống. Sao Thiên Vương tạo ra một sức hút lớn với những ai muốn khám phá và hiểu hơn về vũ trụ của chúng ta.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer