Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Phạm Vĩnh Phúc

Tại Sao Phải Chạy Thận ?

Câu trả lời hay
1

Chạy thận nhân tạo là một phương pháp điều trị suy thận hiệu quả. Nó giúp cơ thể đào thải các chất độc, nước và muối, thay thế cho chức năng bị suy giảm của thận. Nó cũng giúp bạn có thể tiếp tục sinh hoạt một cách bình thường. Những người bị suy thận có thể được hưởng lợi từ chạy thận nhân tạo bởi nó giúp tránh được các biến chứng như đau bụng, động kinh, khát nước và áp lực bụng.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer