Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 65
Đoàn Thị Diễm My

Vì Sao Bị Chuột Rút ở Bắp Chân Khi Ngủ ?

Câu trả lời hay
65

Chuột rút lúc ngủ là một tình trạng phổ biến và thường gây đau đớn và khó chịu. Nguyên nhân gây ra chuột rút lúc ngủ thường là do thiếu lượng đường ở gan do cơ thể bị tiêu hao quá mức trong quá trình vận động. Ngoài ra, thiếu nước trong cơ thể cũng là nguyên nhân khiến chân dễ bị chuột rút về đêm. Việc bổ sung đủ lượng nước vào cơ thể trong ngày sẽ giúp ngăn chặn chuột rút lúc ngủ.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer