Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 5
Huỳnh Ngọc Trí

Tại Sao Gọi Là Bệnh Viện K ?

Câu trả lời hay
5

Ung thư được biết đến rộng rãi với cái tên “Ung thư K”. Tuy nhiên, ít người biết rằng nền tảng này đã đến từ nguồn gốc nhỏ bé. Trong tiếng Anh, ung thư được gọi là “cancer”, viết tắt là Ca. Do đó, những người cố gắng để hạn chế việc sử dụng từ “cancer” đã thay thế nó bằng một từ khác: “K”. Ngoài ra, việc sử dụng các chữ cái đầu của từ này cũng giúp ích cho việc nhắc nhở mọi người về vấn đề này.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer