Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 47
Nghiêm Thị Thùy Vinh

Tại Sao Lại Gọi Là Hồ Kẻ Gỗ ?

Câu trả lời hay
47

Hồ Kẻ Gỗ là một công trình thủy lợi nhân tạo đã được đặt tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là hồ lớn nhất ở Hà Tĩnh và là nơi cung cấp nguồn nước cho các vùng lân cận. Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động thuận tiện về thủy lợi, cũng như tạo ra môi trường sống thuận lợi cho người dân. Hồ Kẻ Gỗ đã trở thành một điểm đến quan trọng trong vùng lân cận, cung cấp những cơ hội du lịch để người dân thảnh thơi và có thể tận hưởng môi trường thiên nhiên xung quanh.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer