Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Ung Thái Nguyên

Tại Sao Rắn Là Biểu Tượng Ngành Y ?

Câu trả lời hay
1

Từ lâu, rắn đã tạo nên những liên hệ với Y học và Y khoa. Theo lòng tin của nhiều người, rắn có thể làm lành và chữa trị các vết thương. Ngoài ra, rắn cũng được liên kết với những nghề nghiệp Y khoa. Nó được xem như một biểu tượng cho dược lực học, bởi vì rắn có tính chất chống nọc độc để bảo vệ chính bản thân nó. Với các liên kết và ý nghĩa đó, rắn là một biểu tượng khá phổ biến trong y học và y khoa.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer