Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Do Thi Thanh Huong

Tại Sao Bị Bóng đè ?

Câu trả lời hay
1

Bóng đè là một hiện tượng thường gặp trong giấc ngủ. Khi bạn đang ngủ, cơ thể của bạn vẫn ở trong tình trạng bất động, còn não bộ thì đã được thức giấc. Từ đó, các khu vực của bộ não sẽ phát hiện ra những mối đe dọa và cảm nhận nhạy cảm hơn. Từ đó, bạn sẽ bị bóng đè, thường là những giấc mơ không thể giải thích.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer