Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 38
Trịnh Trang

Khi Ngủ Huyết áp Thay đổi Như Thế Nào ?

Câu trả lời hay
38

Huyết áp được xem là một chỉ số quan trọng để đánh giá sức khỏe của một người. Thông thường, huyết áp sẽ cao hơn vào buổi sáng và thấp hơn trong buổi tối. Đỉnh thấp nhất trong huyết áp thường xuất hiện khi chúng ta ngủ sâu nhất, thông thường từ 120/70 mmHg trở xuống. Việc kiểm soát huyết áp của bạn thường xuyên sẽ giúp bạn duy trì sức khỏe tốt hơn.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer