Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Phạm Vĩnh Phúc

đàn ông Cung Bọ Cạp Khi Yêu Như Thế Nào ?

Câu trả lời hay
1

Khi yêu chàng trai Bọ Cạp, hãy chuẩn bị sẵn một vén màn bí ẩn. Người trầm tính, thích một mình và ghét những nơi ồn ào. Ông luôn là người chủ động trong tình cảm. Không như những cung hoàng đạo nam khác, Bọ Cạp cần phải được cảm thấy an toàn và thỏa mãn trước khi họ thể hiện tình cảm và nỗ lực để xây dựng một mối quan hệ thực sự. Họ thích sự bình yên và cần thời gian để trải nghiệm mối quan hệ của họ; nên, nếu bạn muốn tạo ra mối quan hệ thực sự với Bọ Cạp, hãy cố gắng làm họ an tâm và hiểu rõ để đạt được kết quả tốt nhất.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer