Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Trần Thị Hằng

Rốn Trẻ Sơ Sinh Sau Khi Rụng Như Thế Nào ?

Câu trả lời hay
1

Rốn rụng là không thể tránh khỏi cho các bé, nhưng là một phần bình thường trong sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên, những biện pháp phòng chống với những rốn rụng này cần được thực hiện. Bạn nên vệ sinh sạch sẽ vùng rốn của trẻ, tránh cho trẻ ngâm quá lâu trong nước, không bôi thuốc hoặc rắc bột lên vùng rốn đang rụng. Các biện pháp này sẽ giúp giảm sự nhiễm trùng rốn, giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer