Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Thị Hoanh

Khi Ngủ Tim đập Như Thế Nào ?

Câu trả lời hay
1

Nhịp tim là hiệu ứng sinh lý của cơ thể, để cung cấp máu và chất dinh dưỡng cho các tế bào. Khi bạn đang ngủ, nhịp tim của bạn sẽ nhẹ dần, thực hiện chức năng cấp phát máu và chất dinh dưỡng ít hơn. Theo Harvard Health, nhịp tim lúc nghỉ ngơi bình thường dao động từ 60-100 nhịp/phút. Tuy nhiên, nhịp tim lúc nghỉ ngơi của các vận động viên có thể dao động từ 40-50 nhịp/phút. Nhịp tim khi ngủ là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá sức khỏe của một cá nhân. Bạn nên thực hiện các hoạt động vận động thường xuyên để giữ cho nhịp tim của mình ở mức bình thường.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer