Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Văn Chiến

Tại Sao Bị Chuột Rút ?

Câu trả lời hay
1

Chuột rút là một căn bệnh phổ biến và không thể tránh khỏi. Nguyên nhân chính gây ra bệnh này là do các cơ bị co thắt liên tục không mong muốn. Người bị chuột rút sẽ bị đau và không thể vận động cơ thể bình thường. Điều trị chuột rút cần phải bắt đầu sớm và có thể bao gồm tập luyện, điều trị bằng điện, và có thể cần đến phẫu thuật trong một số trường hợp nghiêm trọng. Bệnh viện điều trị chuột rút cũng cung cấp các dịch vụ giúp bệnh nhân trở lại làm việc và hoạt động bình thường sau khi điều trị.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer