Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Trịnh Trang

Tại Sao Hormone Sinh Dục Người được Coi Là Lipid ?

Câu trả lời hay
1

Hormone steroid là một loại hormon quan trọng đối với cơ thể con người. Nó giúp kiểm soát sự trao đổi chất, viêm, chức năng miễn dịch, cân bằng muối và nước, phát triển các đặc tính tình dục và khả năng chịu đựng bệnh. Ngoài ra, nó cũng có ảnh hưởng đến các chức năng sinh học khác của cơ thể bao gồm tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức mạnh và đối phó với các bệnh về cơ thể. Những loại hormon này cũng có một vai trò quan trọng trong việc giúp bảo vệ sức khỏe và sự khoẻ mạnh của con người.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer