Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 11
Phạm Thanh Hương

Tại Sao Phải Truyền Nước Biển ?

Câu trả lời hay
11

Truyền nước biển là một trong những cách để giúp người bệnh trong một số tình huống khác nhau. Nó cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể khi người bệnh không ăn uống được, suy kiệt, hôn mê, phẫu thuật đường ruột… Ngoài ra, truyền nước biển cũng là một cách bồi hoàn thể chất cho cơ thể bị mất như khi sốt cao, ói mửa, tiêu chảy, bỏng, chấn thương gây chảy máu… Nó cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết để giúp cơ thể bệnh phục hồi sức khỏe.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer