Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 7
Quỳnh Trần

Tại Sao Sau Sinh Phải Kiêng Nước Lạnh ?

Câu trả lời hay
7

Để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho trẻ, mẹ mới sinh đụng nước lạnh để bú sữa. Dòng sữa mẹ có nhiệt độ thấp, do vậy trẻ dễ bị nhiễm lạnh sau khi bú sữa. Để tránh tình trạng này, bố mẹ cần phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa như cậy đủ nước ấm để tắm cho trẻ, để tránh nhiễm lạnh. Khi tắm, bố mẹ cần đảm bảo nước của trẻ luôn ấm, nếu cần thì sử dụng nước nóng. Hãy đảm bảo rằng trẻ được bú sữa ở nhiệt độ phù hợp và đặc biệt là tránh những tổn thương về da có thể gây ra bởi lạnh.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer