Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 18
Nguyễn Thị Ngọc Lan

Tại Sao Râu Mọc Nhanh ?

Câu trả lời hay
18

Đối với những người đàn ông, mọc râu nhanh là một trong những ước mơ đang hùng vĩ. Hormone nam giới mạnh sẽ giúp tăng tốc độ mọc râu và làm cho những nâng lông đã có thêm dày hơn. Những nang lông càng dày thì sẽ giúp bộ râu càng đẹp, thậm chí có thể có vẻ ngoài trẻ trung hơn. Việc kiểm soát hormone nam giới và cung cấp các nguồn dinh dưỡng thích hợp sẽ giúp cho việc mọc râu càng nhanh hơn.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer