Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 8
Đạt Thành

Tại Sao Phụ Nữ Không Nên Sinh Con ở độ Tuổi Ngoài 35 ?

Câu trả lời hay
8

Độ tuổi 35 là một độ tuổi mà phụ nữ bắt đầu trải qua giai đoạn già hóa sinh sản và có thể gặp nhiều vấn đề sức khỏe hơn so với những người phụ nữ sinh con ở mức tuổi trẻ hơn. Một số vấn đề này bao gồm:

  1. Tỉ lệ không thai đứng động tăng cao hơn: Tỉ lệ không thai đứng động (không có thai sau một kỳ thai) tăng cao hơn khi phụ nữ lớn tuổi hơn.
  2. Rối loạn sinh sản và bệnh lý khác: Phụ nữ lớn tuổi có thể gặp nhiều vấn đề về sinh sản hơn, bao gồm rối loạn sinh sản và các bệnh lý khác như bệnh thận, bệnh tim và các bệnh lý khác.
  3. Nguy cơ sinh con non: Nguy cơ sinh con non (sinh con có cân nặng dưới 2,5 kg) tăng cao khi phụ nữ lớn tuổi hơn.
  4. Nguy cơ sinh con với các vấn đề sức khỏe: Phụ nữ lớn tuổi có thể có nguy cơ sinh con với các vấn đề sức khỏe như với bệnh Down hoặc các vấn đề khác liên quan đến sức khỏe của trẻ.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer