Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Phạm Nhật Phương

Trẻ 2 Tuổi Biết Làm Những Gì ?

Câu trả lời hay
1

Khoảng thời gian từ khi bé mới sinh đến khi bé đạt đến tuổi 2 tuổi là một trong những giai đoạn phát triển quan trọng nhất trong cuộc đời của bé. Những thay đổi trong các thuộc tính của bé từ hành vi, tư duy đến cả sự hình thành về thể chất đều có một trong những những những phát triển quan trọng. Đặc biệt, bé sẽ bắt đầu học cách nói và những từ vựng mới. Trẻ cũng sẽ thực hiện các thao tác độc lập, bắt đầu chạy và trở nên thông minh hơn. Những trò chơi và hoạt động với những người bạn trong nhà cũng có thể giúp trẻ phát triển tốt hơn. Trong khi đó, sự hỗ trợ của gia đình là một yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển của bé. Phát triển của bé 2 tuổi rất đặc biệt và quan trọng, và gia đình cần cung cấp sự hỗ trợ để giúp bé phát triển tốt hơn.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer