Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 12
Trần Thị Thanh Thư

Vì Sao Trẻ Em Hay đái Dầm Sinh 8 ?

Câu trả lời hay
12

Tình trạng đái dầm không chỉ gặp ở trẻ em mà còn xảy ra ở người lớn. Người lớn đái dầm có thể gây ra nhiều ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và cuộc sống sinh hoạt của họ. Có thể gây ra áp lực, suy nghĩ tự sát và khó chịu của bệnh nhân, cũng như có thể khiến họ thoái thuận, gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ với người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Ngoài ra, những người lớn bị đái dầm còn bị mất đi khả năng tập trung vào công việc, giảm năng suất làm việc và ngại đi ra ngoài tham gia các hoạt động giải trí.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer