Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Bùi Thị Thoa

Vì Sao Trứng Cá Tầm đắt ?

Câu trả lời hay
1

Trứng cá tầm Beluga là một món ăn quý hiếm và đắt nhất trên thế giới. Chúng được lấy từ cá tầm trắng được gọi là “vàng trắng”. Chúng là một trong những dạng trứng hiếm gặp nhất, và bởi vậy cũng có giá rất cao. Trứng cá tầm Beluga có mùi vị tinh tế và hấp dẫn, và họ được sử dụng trong nhiều món ăn nổi tiếng. Chúng còn được sử dụng trong nhiều thẩm mỹ và sử dụng công nghệ cao để làm trắng da. Trứng cá tầm Beluga là một trong những trứng đắt nhất thế giới và là món ăn quý hiếm bởi sự hiếm hoi của nó.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer