Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 151
Phạm Nhật Phương

12/12 Là Ngày Gì ?

Câu trả lời hay
151

Ngày 12-12 là một ngày đặc biệt với nhiều hoạt động mua sắm hàng năm có quy mô lớn. Đây là ngày gốc từ Trung Quốc với tên gọi là Shuangshier. Ngày 12-12 là một ngày mua hàng giảm giá lớn và có thể kể đến những hoạt động mua sắm điên cuồng giống như ngày 11-11. Những ngày này có thể được sử dụng để mua sắm nhiều sản phẩm với giá cả hợp lý.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer