Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Bùi Khánh Việt

6/4 Là Ngày Gì ?

Câu trả lời hay
1

Ngày 6/4 hằng năm là một ngày đặc biệt đối với nam giới tại Việt Nam. Đây là ngày Con trai (tiếng Anh là Boy’s Day), một ngày để cống hiến cho con trai và chúc mừng sự thành công của họ trong cuộc sống. Ngày này thường được tổ chức những hoạt động như sự kiện, diễn nghệ, hoặc biểu diễn võ thuật, trang phục đặc biệt, vv để tôn vinh sự học hỏi và lựa chọn của con trai. Tất cả những hoạt động này đều được thực hiện với mục đích tạo ra một môi trường thân thiện, gần gũi để con trai có thể thể hiện tài năng, phát huy khả năng của mình và thành công trong tương lai.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer