Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 132
Huỳnh Ngọc Trí

Ba Trà Và Tư Nhị Là Ai ?

Câu trả lời hay
132

Ba Trà (Trần Ngọc Trà) và Tư Nhị (Marianne Nhị) là hai mỹ nhân sống ở Sài Gòn đầu thế kỷ 20. Họ đã tạo nên một câu chuyện lãng mạn và đáng yêu trong cuốn sách “Sài Gòn tả pí lù” của học giả Vương Hổng Sển. Từ cuốn sách này, ta có thể hiểu được họ là những người đã quyến rũ nhau bằng những câu lời và hành động thật tình cảm. Vương Hổng Sển cũng nhắc đến rằng anh đã có cơ hội tiếp xúc và trao đổi với những nhân vật này. Đó là một câu chuyện về tình yêu, tình bạn và sự quan tâm của hai người cho nhau.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer