Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Trịnh Trang

Bazo Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Bazơ là một loại hợp chất hóa học có công thức NaOCl. Nó có tính chất là một chất oxi hóa mạnh và có khả năng diệt khuẩn.

Bazơ được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng vệ sinh công nghiệp và vệ sinh cá nhân. Nó được sử dụng để làm sạch và diệt khuẩn trên bề mặt và trong các hệ thống nuốt, làm sạch các dụng cụ và thiết bị y tế, và làm sạch các vết bẩn trên quần áo và giường bệnh. Bazơ cũng được sử dụng trong các ứng dụng khác như xử lý nước, xử lý chất thải, và trong sản xuất nhiều loại hóa chất khác.

Tuy nhiên, Bazơ cũng có những tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe người và môi trường, vì vậy việc sử dụng Bazơ phải được thực hiện cẩn thận và theo chỉ dẫn sử dụng.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer