Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Hồng Nhung

Bệnh Viêm Gan A Lây Qua đường Nào ?

Câu trả lời hay
1

Bệnh viêm gan A (Hepatitis A) có thể lây qua đường tiếp xúc trực tiếp với chất thải có virus hoặc đường tiếp xúc với nước uống, thức ăn hoặc vật dụng giặt sạch không đúng cách. Nó cũng có thể lây qua đường tình dục. Bệnh viêm gan A không phổ biến qua đường hô hấp hoặc qua tiếp xúc với máu. Để ngăn ngừa bệnh viêm gan A, các biện pháp phòng tránh bao gồm: rửa tay thường xuyên, không sử dụng nước uống hoặc thức ăn không đúng cách, không tiếp xúc với chất thải có virus và không tiếp xúc với những người bị bệnh viêm gan A hoặc có dấu hiệu có bệnh. Ngoài ra, có thể sử dụng vắc-xin để ngăn ngừa bệnh viêm gan A.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer