Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Bùi Khánh Việt

Bệnh Viện 198 ở đâu ?

Câu trả lời hay
1

Bệnh viện 19-8 là một trong những bệnh viện tuyến Trung ương đa khoa hạng I đầu ngành của y tế Công an nhân dân. Nó cung cấp các dịch vụ y tế cấp cao và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu y tế của cư dân vùng phục vụ. Hiện nay, quy mô bệnh viện bao gồm hơn 700 giường với 41 phòng/khoa, có thể phục vụ hơn 15.000 bệnh nhân mỗi năm. Bệnh viện 19-8 cũng cung cấp các dịch vụ chữa bệnh hằng ngày, chữa bệnh nội trú, chữa bệnh ngoại trú, phục hồi chức năng, điều trị ung thư, chữa bệnh nam khoa, chữa bệnh tai mũi họng và nhiều hơn nữa. Ngoài ra, bệnh viện còn cung cấp nhiều dịch vụ khác như chăm sóc sức khỏe, dịch vụ trẻ em, dịch vụ sinh mạng, và các dịch vụ khác. Bệnh viện 19-8 luôn hướng tới việc cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao và hiệu quả nhất cho cư dân.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer