Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 2
Võ Thị Ánh Vi

Chuột Rút Khi Mang Thai Là Như Thế Nào ?

Câu trả lời hay
1

Chuột rút khi mang thai là một cơn đau khó chịu và không dự định được. Đây là một cơn đau cơ gây ra bởi các nhóm cơ dữ dội ở đùi, bắp chân và chân, thường xuất hiện trong khoảng thời gian giữa và cuối thai kỳ, cụ thể là giữa ban đêm. Cơn đau có thể là từ nhẹ đến nặng và đôi khi có thể rất đau khổ. Nếu bạn đang trải qua việc mang thai và gặp phải chuột rút, khuyên bạn nên nói chuyện với bác sĩ của mình về các phương pháp hỗ trợ đau đớn mà bạn có thể áp dụng.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer