Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Võ Thị Ánh Vi

Co Giật ở Trẻ Sơ Sinh Như Thế Nào ?

Câu trả lời hay
1

Các cơn co giật ở trẻ sơ sinh là một biểu hiện bình thường trong quá trình phát triển của trẻ. Những phóng điện này là một phần quan trọng của hệ thần kinh trung ương trên cơ thể của trẻ. Cơn co giật có thể xuất hiện ở trẻ như các hoạt động định hình ví dụ như đùm tóc, kéo vào bụng, quay khuôn mặt hoặc bất cứ hành động nào khác. Những hoạt động này thường xuất hiện ngẫu nhiên và mạnh mẽ. Điều này có thể gây ra sự giận dữ cho trẻ, do đó, để giảm thiểu các cơn co giật, bố mẹ cần cung cấp môi trường yên tĩnh và an toàn cho trẻ.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer