Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Văn Chiến

Con Người ở Nha Trang Như Thế Nào ?

Câu trả lời hay
1

Người Nha Trang là một tập thể đặc trưng với nét đặc trưng riêng của họ. Họ sống ở một thành phố nhỏ nhắn, đầy màu sắc và tự do. Đây là nơi có những người lớn trẻ trung thực, nhiệt tình và hài hước. Họ không sống trong một làn nhanh như Sài Gòn, không nghiêm túc như người Hà Nội, không sa lầy vào lối trang trí truyền thống như người Huế. Họ đặc biệt thích ăn uống và du lịch, có những cách làm những điều đặc biệt nhất của họ. Họ luôn luôn làm và nghĩ những cách để cải thiện cuộc sống và tạo ra một thành phố đáng sống hơn.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer