Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 12
Nguyễn Thị Bích Na

Da Tổng Hợp Là Gì ?

Câu trả lời hay
12

Da tổng hợp là một nguyên liệu hóa học nhân tạo được sử dụng rộng rãi trong xây dựng và các lĩnh vực công nghiệp khác. Da tổng hợp bao gồm các phản ứng trùng hợp phân tử, nhựa PVC và polyurethane làm từ các vật liệu PVC. Với các tính năng ưu điểm như bền, cứng, độ bền màu, độ bền nước, độ bền hóa học, độ bền mặt, độ chịu nhiệt và độ cứng cao, da tổng hợp được sử dụng trong các ứng dụng của điện, ô tô, tàu thủy, hàng không, hàng hải, y tế, giày dép, nội thất, và các ứng dụng khác.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer