Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Văn Lít Nguyễn Văn Lít

đắp Gel Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Việc đắp gel móng tay là một trong những phương pháp để có được móng tay trông đẹp hơn. Khi đắp gel móng tay, bạn sẽ sử dụng một sự kết hợp của gel và thực tế, bạn sẽ phải thực hiện một quy trình để có được kết quả tốt nhất. Bước đầu tiên là lau sạch móng tay tốt và đặt một lớp nhỏ của gel lên móng, sau đó bạn sẽ đặt lên móng tay giả và đắp nhỏ nhất có thể. Nếu bạn muốn móng dày hơn, bạn có thể sử dụng thêm nhiều lớp gel và đắp nó trong thời gian dài. Tuy nhiên, nếu bạn muốn móng dài hơn, bạn cần phải đắp ít gel hơn và đảm bảo rằng bạn đặt gel lên móng tay giả của bạn ở một chiều cao hơn. Sau đó, bạn có thể để gel ở đó cho tới khi gel khô hoặc bạn có thể hãm nó bằng một sợi cối vào móng tay giả. Khi bạn đã hoàn thành quy trình này, bạn sẽ có một cái nhìn móng tay đẹp hơn và bền hơn.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer