Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Thị Bích Na

Uốn Lạnh Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Uốn lạnh là một trong những kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong ngành làm đẹp. Uốn lạnh có thể được sử dụng để tạo nên nhiều kiểu tóc khác nhau. Để thực hiện uốn lạnh, bạn cần sử dụng các loại hóa chất chuyên dụng, và các thao tác đó phải được thực hiện trong điều kiện nhiệt độ phòng. Kết hợp với các dịch vụ chăm sóc tóc khác, uốn lạnh có thể giúp bạn có được một kiểu tóc thật đẹp và thoải mái.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer