Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Bùi Khánh Việt

Mắt Tam Bạch Là Như Thế Nào ?

Câu trả lời hay
1

Tam bạch là một kiểu mắt rất đặc biệt và đẹp mắt. Đặc điểm của loại mắt này là có nhiều tròng trắng trong ở mắt. Ở giữa, có một vị trí làm nổi bật của các tròng trắng này. Nó được gọi là mắt tam bạch vì tròng trắng nằm trên mắt phải tạo thành tam giác với một điểm ở giữa. Đối với những người có mắt tam bạch, họ sẽ có đôi mắt rất đẹp và rất cá tính. Ngoài ra, các tròng trắng cũng có thể làm cho những người có mắt này trông thêm năng động và hứng khởi.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer