Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Bùi Thị Thoa

Những điều Kiêng Kỵ Trong 3 Tháng đầu Mang Thai ?

Câu trả lời hay
1

Để giúp bảo vệ thai nhi của bạn, cũng như của bản thân bạn, bạn cần phải làm một số điều kiêng kỵ trong 3 tháng đầu của thai kỳ của mình. Trong đó, bạn nên tránh ăn những món ăn nhiều nước mắm, giảm lượng cao hóa học, ăn những mặt hàng không an toàn, uống thuốc hoặc rượu bia, và bỏ qua các hoạt động nghỉ ngơi. Bạn cũng cần đảm bảo điều kiện an toàn trong khi đi làm, đặc biệt là trong các công việc liên quan đến sản xuất hóa chất và động vật. Bạn cũng nên tránh đi du lịch trong 3 tháng đầu của thai kỳ, nhất là đến những nước không an toàn. Thực hiện đúng các điều kiêng kỵ này sẽ giúp bảo vệ thai nhi của bạn và bảo đảm sức khỏe tốt nhất cho bạn.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer