Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyen Hai Oanh

Tại Sao ông Táo Lại Cưỡi Cá Chép ?

Câu trả lời hay
1

Ông Công ông Táo cưỡi cá chép lên trời vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm là một trong những hình tượng vĩ đại và ý nghĩa của người Việt. Từ lâu, truyền thuyết này đã trở thành một phần không thể thiếu của thế hệ truyền thống của người Việt. Nó nhắc nhở chúng ta bằng những cảm hứng về những điều tuyệt vời và vĩ đại để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc hơn. Nó là một biểu tượng của sự tự do, sự khát khao và sự tự do. Truyền thuyết này đã truyền cảm hứng đến nhiều thế hệ trước đây và sẽ luôn là một phần không thể thiếu của tiềm thức của người Việt trong những năm tới.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer