Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Đặng Hà Lê

Hoàng đức Quê ở đâu ?

Câu trả lời hay
1

Hoàng đức là một người có nguồn gốc quê hương từ quê hương Đà Nẵng, Việt Nam. Đà Nẵng là thành phố nằm trên bờ biển trung đông Việt Nam và là thành phố lớn thứ hai của đất nước. Đà Nẵng là ngôi thành phố bậc nhất trong các thành phố trên bờ biển, có nhiều khu đẹp, điểm du lịch, và cũng là nơi đặt trụ sở của nhiều công ty và tổ chức. Hoàng đức đã cảm thấy vui mừng khi mới biết rằng quê hương của ông là Đà Nẵng. Ông nhớ về những giây phút thật ngọt ngào khi ông về đến quê hương của mình.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer