Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Văn Lít Nguyễn Văn Lít

Gan Nằm ở đâu ?

Câu trả lời hay
1

Gan là một cơ quan nội tạng lớn nhất của cơ thể, nằm ở vị trí giữa ổ bụng, dưới lồng ngực và tiếp giáp với nhiều bộ phận khác của cơ thể. Khối gan có tác dụng chức năng quan trọng như là xử lý các chất thải của cơ thể, làm hỗ trợ vào quá trình tiêu hóa của thức ăn, sinh ra những thành phần cần thiết cho cơ thể, bao gồm cả các dịch tụ cơ, hỗ trợ trong quá trình sản xuất máu và giải quyết các vấn đề liên quan đến miễn dịch. Ngoài ra, nó còn là nguồn nguyên liệu cho những bộ phận khác trong cơ thể, bao gồm cả các giác quan, mô tế bào và các tế bào. Vì vậy, gan là cơ quan nội tạng quan trọng và tất cả các chức năng của nó đều đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe của chúng ta.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer